image

พาไปวัด

image
image
image

วัดเจ็ดยอด

image
วัดเจ็ดยอด

 

วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นอีกวัดที่น่ามาเยี่ยมชมและมาทำบุญเมื่อได้มาเที่ยวที่จ.เชียงราย

 

วัดเจ็ดยอดเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่ครั้งโบราณ แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด แต่เดิมถูกปล่อยรกร้าง จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2386 ได้มีการบูรณะวัดเจ็ดยอดแห่งนี้ขึ้น ผู้ดูแลการบูรณะในครั้งนั้นคือ พระครูบาคันธะคนฺธวํโส ซึ่งท่านคือเจ้าอาวาสคนแรกของวัด ท่านได้ชักชวนชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันพัฒนาวัด

 

 

ในการบูรณะวัดนั้นขณะที่มีการแผ้วถางพื้นที่ก็ได้พบซากวัดเก่า มีแนวกำแพง ฐานวิหาร ฐานเจดีย์ ปรากฏเป็นพระธาตุ 7 องค์ทั้งองค์ใหญ่และ องค์เล็กซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดผุพัง จึงได้บูรณะพระธาตุขึ้นใหม่โดยอิงรูปแบบมาจากวิหารมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด ที่เมืองเชียงใหม่)

 

 

พระพุทธรูปในอุโบสถของวัดเจ็ยอดนั้นเป็นพระพุทธรูปศิลปะพื้นเมืองล้านนา ปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนและปิดทองทั้งองค์

ภายในอุโบสถมีความสงบเงียบ เหมาะแก่การเจริญสติเป็นอย่างมาก

 

 

ในส่วนฝ้าเพดาด้านหน้าพระอุโบสถนั้นมีภาพเขียนสีที่งดงามมาก ท่านใดมาที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้ก็อย่าลืมเงยหน้าขึ้นไปมองนะคะ

สวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่ไหน

 

 

การเดินทางมาวัดเจ็ดยอด : ถ้ามาจากตัวเมืองเชียงรายตั้งต้นที่แยกหอนาฬิกาให้ขับรถมาตามถนนเจ็ดยอดประมาณ 4-500 เมตร

จะเห็นวัดเจ็ดยอดอยู่ทางขวามือ 
(พิกัด 19.90348,99.831513)

#เที่ยวเชียงราย #วัดเจ็ดยอด #วัดสวยเชียงราย

 

ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai