image

พาไปวัด

image
image

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

image
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง แต่เดิมชื่อ "วัดไร่พริก" เนื่องจากเป็นวัดที่ปลูกอยู่ใกล้สวนผักของชาวจีน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดบางขุนพรหม" ตามชื่อของหมู่บ้านซึ่งมีขุนพรหมเป็นหัวหน้า กาลเวลาผ่านมาถึงสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าสิริบุญสารผู้ครองนครศรีสัตนาคนหุต ได้ยกกองทัพมาถึงบ้านดอนมดแกง (จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน) ได้จับพระลอ ผู้ซึ่งสวามิภักดิ์ในพระบรมโพธิสมภาพของพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อจับแล้วก็ได้ทำการประหารพระลอ เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบ ก็โปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพพร้อมด้วยพระสุรสีห์ยกทัพขึ้นไปปราบทัพของพระเจ้าสิริบุญและสามารถตีเมืองเวียงจันทน์แตก ครั้งเสร็จจากศึกสงครามสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้นำตัวเจ้าอินทวงศ์ ซึ่งเป็นโอรสในพระเจ้าสิริบุญสารกลับมากรุงธนบุรีด้วย และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอินทวงศ์และคณะพำนักอยู่ ณ บริเวณตำบลไร่พริก (แขวงบางขุนพรหม ในปัจจุบัน)

ต่อมาเจ้าอินทวงศ์ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอินทรแห่งนี้ เปลี่ยนรูปแบบอุโบสถจากเดิมที่เป็นแบบเตาเผาปูนมาเป็นก่ออิฐถือปูนซึ่งเป็นแบบที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ และสร้างศาลาต่างๆพร้อมกับขุดคลองเหนือใต้และด้านหลังวัด เมื่อบูรณะจนสมบูรณ์ดีแล้วได้อาราธนาท่านเจ้าคุณอรัญญิกเถร (ด้วง)มาเป็นเจ้าอาวาส และถือเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่มีหลักฐานปรากฏยืนยัน

ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนผ่านกลางวัดบางขุนพรหม วัดบางขุนพรหม จึงกลายเป็น 2 วัดคือวัดบางขุนพรหมนอก (วัดใหม่อมตรส ในปัจจุบัน) และวัดบางขุนพรหมใน (วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ในปัจจุบัน) เนื่องจากอยู่ภายในเขตวังเทวะเวสม์ที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ (จึงเรียกชื่อว่า "วัดบางขุนพรหมใน")

มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 6) ได้โปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์เปลี่ยนนามวัด เนื่องจากชื่อเดิมไปพ้องกับวัดอินทราม (ใต้) บางยี่เรือใต้ (ธนบุรี) ซึ่งสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์)ได้ถวายพระนามใหม่ว่า "วัดอินทรวิหาร" และยังคงใช้ชื่อนี้ตราบกระทั่งปัจจุบัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2543 ดังนั้นจึงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง"

 #หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (พระพุทธศรีอริยเมตไตรย) พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร มีความสูง สูง 32 เมตร สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ในปี พ.ศ. 2410 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จท่านก็ได้มรณภาพไป การก่อสร้างจึงหยุดลงชั่วคราว และได้มีการก่อสร้างต่อจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2467 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้จัดให้มีงานสมโภชเป็นครั้งแรกเป็นเวลาสามวัน คือวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2471

หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทางวัดได้จัดงานบูชาหลวงพ่อโต ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายนเป็นประจำทุกปีค่ะ

ที่วัดอินทรวิหารยังมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ ที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เพื่อนๆสามารถมานั่งสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร นั่งสมาธิได้ที่ีนี่นะคะ เขาเปิดเสียงสวดพระคาถาชินบัญชรไว้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ

วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ หากท่านใดว่างแอดมินแนะนำมาทำบุญ นั่งกรรมฐานสงบจิตใจที่วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหมแห่งนี้นะคะ อนุโมทนาค่ะ

#วัดอินทรวิหาร #วัดอินทบางขุนพรหม #เที่ยววัดกรุงเทพ #วัดดีกรุงเทพ

ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://watindharaviharn.watportal.com