image

พาไปวัด

image
image
image

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

image
วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดที่เป็น Unseen ใน จ.เชียงใหม่ ที่มีความสวยงาม และมีสิ่งอัศจรรย์ คือรอยพระพุทธบาททั้งสี่รอยที่ประดิษฐานบนแท่นหินท่ามกลางป่าเขาบนดอยสูง เป็นวัดที่ห้ามพลาดจริงๆเมื่อมาอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แห่งนี้

วัดนั้นคือ วัดพระพุทธบาทสี่รอย

 

วัดพระพุทธบาที่รอยนั้นมีรอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึงสี่รอยคือพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัลป์นี้

1. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ รอยแรกเป็นรอยใหญ่ มีขนาด12 ศอก

2. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ เป็นรอยที่ ขนาดยาว 9 ศอก

3. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นรอยที่ 3 ขนาดยาว 7 ศอก

4. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะ ( ศาสนาปัจจุบัน ) เป็นรอยที่ 4 รอยเล็กที่สุด มีขนาดยาว 4 ศอก

อุโบสถของวัดพระพุทธบาทสี่รอยนี้ เป็นอุโบสถที่มีพุทธศิลป์งดงามมาก มีลวดลายแบบล้านนาอยู่ทุกๆจุดของโบสถ์ทั้งด้านนอกและด้านใน ภายในอุโบสก็มีภาพจิตรกรรมเป็นรูปพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หลายองค์ให้เราชื่นชมและกราบบูชา รอบๆอุโบสถนี้มีลูกนิมิตรให้เราได้ปิดทองด้วย เดินปิดทองไป ชื่นชมบรรยากาศไปสุขใจมากๆครับ

การเดินทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย

จากเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปอำเภอแม่ริมทางหลวง107 ถึงที่ว่าการอำเภอแม่ริม ขับตรงไปเรื่อยๆ ผ่านแยกอีก 2 แยกก็ตรงไป แต่ให้สังเกตซ้ายมือจะมี อบต.ริมเหนือ และจะมีแยกซ้ายไปพระบาทสี่รอย เราเลี้ยวซ้ายขับตามถนนไปเรื่อยๆ ซึ่งจากแยก อบต.ริมเหนือถึงวัดพระพุทธบาทสี่รอยเป็นระยะทาง​ 34 กิโลเมตร ตลอดทางมีป้ายบอกชื่อวัดทั้งเส้นทาง แต่เน้นนะครับห้ามขับเร็ว และระมัดระวังตอนขึ้นเขาด้วยครับผม

 ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai