image

พาไปวัด

image
image
image

วัดจอมสวรรค์

image
วัดจอมสวรรค์

ชมวัดพม่าในเมืองแพร่ @วัดจอมสวรรค์

วัดจอมสวรรค์ ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบไทใหญ่สันนิษฐานกันว่าสร้างโดยชาวไทใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 
ซึ่งชาวไทยใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในประเทศพม่าแต่ได้มาค้าขายกับประเทศไทยที่เมืองแพร่แห่งนี้ 
พ่อเฒ่าคำอ่อง และพ่อฮ่อยกันตี ได้มีจิตศรัทธาร่วมมือกันสร้างวัดจอมสวรรค์ขึ้นในปีพ.ศ. 2437 
การก่อสร้างนั้นใช้เวลาทั้งหมด 5 ปี จึงแล้วเสร็จ แต่แล้ววัดก็ทรุดโทรมลง กาลเวลาผ่านไปนายจอง นันตา (ชาวไทใหญ่) 
ได้มาบูรณะวัดให้ดีขึ้น และได้สร้างเจดีย์แบบพม่าไว้ทางตะวันออกของวัด ซึ่งเจดีย์นั้นมีความสวยงามมาก
 

วัดจอมสววรค์มีอาคารที่เป็นทั้งโบสถ์ วิหารและกุฏิ ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง หลังคาของอาคารนั้นมีทั้งหมด 9 
ชั้นสร้างขนาดลดหลั่นกันลงมา ภายในศาลามีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามมาก 
เพดานประดับกระจกสีและแกะสลักลวดลายละเอียดละออ
 เสาไม้ของอาคารลงรักปิดทองและ บางต้นก็ประดับกระจกสีด้วยลวดลายแบบไทใหญ่งดงามมาก

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางคันธราฐศิลปะพม่า องค์สีทองอร่าม ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง
 และยังมีหลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่ใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์พระและลงรักปิดทอง
 มี ซึ่งมีหน้าตักกว้าง 54 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ปางสะดุ้งมาร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
ชาวแพร่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมาก

บรรยากาศของวัดจอมสวรรค์นั้นเงียบสงบ แม้จะอยู่ใจกลางเมืองแพร่ก็ตาม 
เราจะพบเห็นความงดงามในทุกๆส่วนภายในวัด ทั้งผู้คน และตัวอาคารศาสนสถานเป็นบรรยากาศที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบัน

เมื่อแฟนเพจท่านใดมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดแพร่ ก็ขอเชิญให้มาทำบุญและชมความงดงามของศิลปกรรมพม่า
 ได้พักกายพักใจ ถ่ายรูปสวยๆกันที่วัดจอมสวรรค์แห่งนี้นะคะ

#วัดจอมสวรรค์ #เที่ยวเมืองแพร่ #เที่ยววัด #เที่ยวเมืองไทย #รักเมืองแพร่ #เมืองแพร่น่าอยู่ #แพร่เมืองต้องห้ามพลาด