image

พาไปวัด

image
image
image

วัดหนองหอย

image
วัดหนองหอย

กราบสักการะพระแม่กวนอิม ที่วัดหนองหอย จ.ราชบุรี
"เขาพระแม่กวนอิม" หรือวัดหนองหอย เป็นที่ประดิฐานพระแม่กวนอิมขนาดใหญ่ 
องค์สีทองอยู่ภายในวิหาร ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนในจังหวัดราชบุรี 
และจังหวัดใกล้เคียงขึ้นมาสักการะบูชากันเป็นจำนวนมาก 
วัดหนองหอยนั้นตั้งอยู่บนเขามีทัศนียภาพสวยงาม 
เมื่อมากราบพระแม่กวนอิม และทำบุญแล้วก็สามารถเดินชมวิว นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้

แต่เดิมนั้นเขาแห่งนี้เป็นที่รกร้าง ไม่มีผู้คนอาศัยและไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆจนกระทั่งในวันที่
 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 พระเดชพระคุณ พระราชวัลภาจารย์ (ดาวเรือง อาจารคุโณ) 
เจ้าอาวาสวัดหนองหอยรูปปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงสามเณร
 ได้ขึ้นมาพำนักอาศัยเพื่อปฏิบัติภาวนา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 
ท่านได้นิมิตเห็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ท่านได้เกิดศรัทธาต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 
พระราชวัลภาจารย์จึงเกิดความตั้งใจ ที่จะสร้างรูปเหมือนองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 
จึงได้ขออนุญาต พระครูบรรพตพัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย 
ทำการสร้างศาลาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม 
โดยท่านให้ช่างปั้นรูปเหมือนพระโพธิสัตว์กวนอิม สูงประมาณ 1 เมตร 
และอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในศาลาเป็นครั้งแรก กาลต่อมามีสาธุชนทั่วไปทราบข่าว 
ได้มาร่วมสร้าง รวมทั้งสร้างวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วย

ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2524 เวลา 14.00 น. อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ 
ของพระโพธิสัตว์กวนอิม (ตามปฏิทินจีน ปี 2525) พระเดชพระคุณ พระราชวัลภาจารย์ ได้ทำการเททอง 
หล่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมขึ้น ณ เขาพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้ เป็นพระโพธิสัตว์กวมอิมหล่อด้วยโลหะทองเหลือง 
ปางยื่นมือประทานพร พระหัตถ์ซ้ายทรงแจกันมณีอันบรรจุน้ำค้างทิพย์แห่งความกรุณา ในหัตถ์ขวาทรงกิ่งสน 
มีความสูงประมาณ 3.59 เมตรยืนประทับฐานดอกบัว และได้อัญเชิญประดิษฐานในวิหาร 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

วัดหนองหอยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ : 7.00 น. -18.00 น. ของทุกๆวัน

การเดินทางมาไม่ยาก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ลอดใต้สะพานข้ามแยก
 (ไป จ.กาญจนบุรี) เลี้ยวขวาเพื่อไปยังอ.โพธาราม ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3080 ประมาณ 5 กิโลเมตร
 ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง ถึงสามแยก (แยกซ้ายไปทางวัดเขาช่องพราน แยกขวาไปวัดขนอน) 
ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 23 กิโลเมตร จะพบแยกซ้ายเข้าวัดหนองหอย 
ให้ขับรถขึ้นเขามาเรื่อยๆด้านบนมีที่จอดรถค่ะ

วันหยุดนี้ยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหน ลองมาวัดหนองหอยแห่งนี้นะคะ วิวทิวทัศน์สวยงาม มาแล้วประทับใจค่ะ
#เที่ยววัดราชบุรี #ราชบุรี #วัดหนองหอย #วัดสวยราชบุรี