image

พาไปวัด

image
image
image
image

วัดดอนแก้ว

image
วัดดอนแก้ว

 

วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 

 

พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2465 เป็นพระพุทธปฏิมาของชาวพม่าที่ได้แกะสลักขึ้นพร้อมกันสามองค์ โดยองค์แรกประดิษฐานที่ประเทศอินเดีย องค์ที่สองประดิษฐานที่ประเทศปากีสถาน และองค์ที่สามประดิษฐานที่วัดดอนแก้ว อำเภอแม่ระมาด

 

 

องค์พระนั้นแกะสลักจากหินอ่อนทั้งแท่ง มีขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 63 นิ้ว ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวแม่ระมาด ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า โดยไปติดต่อขอบูชามาในราคา 800 รูปี โดยนำมาทางเรือผ่านเมืองมะละแหม่ง แล้วเดินทางต่อจนถึงท่าเรือจองโต ซึ่งจากท่าเรือแห่งนี้ครูบาขาวปี ได้ไปรับพระพุทธรูปหินอ่อนพร้อมญาติโยมและได้อัญเชิญขึ้นบนเกวียนแล้วเดินทางถึงเมืองกรุกกริก บ้านจ่อแฮ (บ้านกะเหรี่ยง) การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบากเพราะเป็นภูเขาสูงชันมาก

 

 

จากนั้นได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านป๋างการ การเดินทางจึงรวดเร็วขึ้นเพราะเป็นพื้นที่ราบ จนกระทั่งถึงหมู่บ้านเมียวดีริมแม่น้ำเมยประเทศพม่าตรงข้ามบ้านท่าสายลวด อ.แม่สอดในปัจจุบัน จึงอัญเชิญลงจากเกวียน ข้ามแม่น้ำเมยเข้าเขตประเทศไทย ที่อ.แม่สอด จ.ตาก โดยพักที่บ้านท่าสายลวด 3 คืน จึงเดินทางเข้าอ.แม่ระมาด และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดดอนแก้วแห่งนี้ การไปอัญเชิญนั้นอยู่ระหว่างเดือน 5 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2465) รวมเวลาทั้งหมด 12 วัน

 

พระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ระมาด ชาวแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง หากใครมาเที่ยวแม่ระมาดก็อย่าลืมแวะมาทำบุญ และมากราบพระพุทธรูปหินอ่อนที่วัดดอนแก้วแห่งนี้ด้วยนะคะ

 

 ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai