image

พาไปวัด

image
image
image

วัดจอมสวรรค์

image
วัดจอมสวรรค์

 

ชมวัดพม่าในเมืองแพร่ @วัดจอมสวรรค์

 

วัดจอมสวรรค์ ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบไทใหญ่ สันนิษฐานกันว่าสร้างโดยชาวไทใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งชาวไทยใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในประเทศพม่าแต่ได้มาค้าขายกับประเทศไทยที่เมืองแพร่แห่งนี้ พ่อเฒ่าคำอ่อง และพ่อฮ่อยกันตี ได้มีจิตศรัทธาร่วมมือกันสร้างวัดจอมสวรรค์ขึ้นในปีพ.ศ. 2437 การก่อสร้างนั้นใช้เวลาทั้งหมด 5 ปี จึงแล้วเสร็จ

 

 

 แต่แล้ววัดก็ทรุดโทรมลง กาลเวลาผ่านไปนายจอง นันตา (ชาวไทใหญ่) ได้มาบูรณะวัดให้ดีขึ้น และได้สร้างเจดีย์แบบพม่าไว้ทางตะวันออกของวัด ซึ่งเจดีย์นั้นมีความสวยงามมาก

 

 

วัดจอมสววรค์มีอาคารที่เป็นทั้งโบสถ์ วิหารและกุฏิ ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง หลังคาของอาคารนั้นมีทั้งหมด 9 ชั้นสร้างขนาดลดหลั่นกันลงมา ภายในศาลามีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามมาก เพดานประดับกระจกสีและแกะสลักลวดลายละเอียดละออ เสาไม้ของอาคารลงรักปิดทองและ บางต้นก็ประดับกระจกสีด้วยลวดลายแบบไทใหญ่งดงามมาก

 

 

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางคันธราฐศิลปะพม่า องค์สีทองอร่าม ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง และยังมีหลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่ใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์พระและลงรักปิดทอง มี ซึ่งมีหน้าตักกว้าง 54 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ปางสะดุ้งมาร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวแพร่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมาก

 

 

บรรยากาศของวัดจอมสวรรค์นั้นเงียบสงบ แม้จะอยู่ใจกลางเมืองแพร่ก็ตาม เราจะพบเห็นความงดงามในทุกๆส่วนภายในวัด ทั้งผู้คน และตัวอาคารศาสนสถานเป็นบรรยากาศที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบัน

 

 

 ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai