image

พาไปวัด

image
image
image

วัดพระยืน

image
วัดพระยืน

วันนี้เรามาทำบุญกันที่วัดพระยืน จังหวัดลำพูนค่ะ แม้อากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝน แต่วัดพระยืนแห่งนี้ ยังคงมีมนต์ขลัง มีความงดงามถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของเมืองลำพูนได้เป็นอย่างดี

วัดพระยืนเป็นวัดประจำทิศตะวันออกในบรรดา “วัดสี่มุมเมือง” ที่พระแม่เจ้าจามเทวีทรงโปรดสร้างขึ้น เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งนครหริภุญชัย ซึ่งวัดพระยืนนั้นพระแม่จามเทวีได้สร้างขึ้นเพื่อป็นที่จำพรรษาของพระสังฆเถระที่ได้ติดตามมาจากเมืองละโว้

เมื่อมาถึงวัดพระยืนเราจะพบพระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงมณฑปภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน 4 องค์ ซึ่งหมายความถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์คือ

พระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระสมณโคดม องค์พุทธรูปยืนนั้นปิดทองอร่ามงดงามตัดกับสีขาวของพระเจดีย์
 

เจดีย์วัดพระยืน มีลักษณะเป็นศิลปกรรมพม่า คล้ายๆกับเจดีย์วัดสัพพัญญูในเมืองพุกาม สร้างยกพื้นลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ อีกทั้งยังมีบันไดเดินขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นบนและเจดีย์บริวารองค์เล็กอยู่ทั้ง 4 มุม

และบันไดทางขึ้นพระเจดีย์ด้านหนึ่งได้มีการสร้างรูปปูนปั้นเป็นรูปเสือประดับไว้ด้วยค่ะ

ด้านหลังของพระเจดีย์ยังมีพระวิหารซึ่งแต่เดิมนั้นสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี และได้มีการบูรณะครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2537 ค่ะ ภายในวิหารมีพระประธานสมัยหริภุญชัย และด้านล่างของแท่นที่ประดิษฐานพระประธานนั้น มีพระพุทธรูปยืนอยู่ 1 องค์มีพุทธลักษณะงดงามมาก ๆ พระพักต์ของพระพุทธรูปคล้ายๆกับที่เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี ซึ่งนี่คือองค์พระยืนจำลองที่จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปยืนองค์แรกในเจดีย์วัดพระยืนแห่งนี้ค่ะ
 

การเดินทางมาวัดพระยืน 
เข้าเมืองลำพูนทางแยกดอยติ (แยกจาก หมายเลข 11 เข้าหมายเลข 114) ประมาณ 4 กิโลเมตร มีทางแยกเลี้ยวขวาเข้าไปที่ทำการอำเภอเมือง อีกประมาณ 500 เมตร วัดพระยืนจะอยู่ ทางขวามือค่ะ

วันนี้พาไปวัด เราถวายปัจจัยทำนุบำรุงวัดพระยืน และสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา ขอมอบบุญนี้ให้แก่แฟนๆเพจได้อนุโมทนาร่วมกันนะคะ

 ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai