image

พาไปวัด

image
image

วัดจามเทวี

image
วัดจามเทวี

ภาคเหนือของไทยเรานั้นเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มายาวนาน หลายยุคหลายสมัยสืบเรื่อยมาจนปัจจุบัน "หริภุญชัย" เป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณที่มีความสำคัญยิ่งในแผ่นดินล้านนาไทย เมื่อพูดถึง "หริภุญชัย" แล้ว จะไม่กล่าวถึง "พระนางจามเทวี" ก็คงจะไม่ได้ เพราะ พระนางจามเทวีนั้นทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัยนั่นเอง

ความสัมพันธ์ของหริภุญชัย กับเมืองละโว้ (ลพบุรี) สมัยนั้นมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากพระนางจามเทวีนั้น เป็นเจ้าหญิงจากเมืองละโว้ มาปกครองหริภุญชัย

 วัดวาอารามต่างๆ ที่สร้างในสมัยหริภุญชัยนั้น จึงมีรูปแบบศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากละโว้มาพอสมควร

เจดีย์กู่กุด หนึ่งในเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยหริภุญชัย ตั้งอยู่ที่วัดจามเทวีอ.เมือง จ. ลำพูน เป็นเจดีย์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์งดงามและมีความสำคัญยิ่ง เพราะภายในเจดีย์นั้นบรรจุอัฐของพระนางจามเทวี กษัติริย์องค์แรกของอาณาจักรนี้ค่ะ

พระเจดีย์สุวรรณจังโกฎ หรือ เจดีย์กู่กุด ที่เรียกว่า "กู่กุด" นั้นเนื่องมาจากส่วนยอดของเจดีย์ได้หักหายไป (กู่ กุด เป็นภาษาล้านนา แปลว่า เจดีย์ยอดด้วน) เจดีย์กู่กุดมีรูปแบบป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย ทุกๆด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยศิลปกรรมแบบลพบุรีมีทั้งสี่ด้านด้านละ 15 องค์ รวม 60 องค์

วัดจามเทวีแห่งนี้ เป็นต้นแบบศิลปกรรมแบบหริภุญชัยที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสนใจในศิลปกรรมไทยโบราณถ้าได้มาที่วัดจามเทวีแห่งนี้ รับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ ส่วนตัวแอดมินแล้วชอบมาที่วัดจามเทวีมากๆ มาลำพูนทุกครั้งก็จะแวะมากราบเจดีย์กู่กุดแห่งนี้ค่ะ

วันนี้ "พาไปวัด ได้บริจาคทรัพย์ถวายเป็นวิหารทาน และสังฆทานที่วัดจามเทวีแห่งนี้ ขอมอบบุญนี้ให้แก่แฟนๆเพจได้อนุโมทนาร่วมกันนะคะ

 ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai