image

พาไปวัด

image
image
image

หลวงพ่อพระใส

image
หลวงพ่อพระใส

มาถึงเมืองหนองคายแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะไปกราบหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคาย

หลวงพ่อพระใสนั้นประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดหนองคาย

เดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใสได้ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ (ประเทศลาว) สมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองเวียงคำ ต่อมาในรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฎ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพย์ เป็นจอมทัพยกพลมาปราบจึงได้อัญเชิญพระสุก พระเสริม และพระใส ลงมาด้วย โดยประดิษฐานบนแพไม้ไผ่ ล่องมาตามลำน้ำงึม เมื่อล่องมาถึงตรงบ้านเวินแท่นในขณะนั้น เกิดอัศจรรย์แท่นของพระสุกได้เกิดแหกแพจมลงไปในน้ำ โดยเหตุที่มีพายุพัดแรงจัด และบริเวณนั้นได้นามว่า "เวินแท่น" การล่องแพก็ยังล่องมาตามลำดับจนถึงน้ำโขง (ปากน้ำงึม) เกิดพายุหนัก พระสุกได้แหกแพจมลงไปในน้ำบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่า "เวินสุก" และพระสุกก็จมอยู่ในน้ำตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ สุดท้ายเหลือพระเสริม พระใส ที่ได้นำขึ้นมาถึงเมืองหนองคาย พระเสริมนั้นได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใส ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ วัดหอก่อง (ปัจจุบันคือวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ)

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้อัญเชิญพระเสริม และพระใสจากหนองคายขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพฯ ด้วย แต่พอมาถึงวัดโพธื์ชัย หลวงพ่อพระใสได้แสดงปาฏิหาริย์จนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ มีแต่พระเสริมที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนาราม ส่วนหลวงพ่อพระใสได้อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จนถึงปัจจุบันค่ะ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่สำคัญมากเพราะชาวจังหวัดหนองคาย จะน้อมใจรวมกันแห่หลวงพ่อพระใสเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำค่ะ เป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะ

 

 ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai