พาไปวัด Unseen วัดทั่วไทย

  • วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง)
34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10600
 
853
            วันหยุดนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยววัดสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกว่าวัดแจ้ง  วัดนี้สร้างในสมัยกรุงธนบุรี ที่เราเรียกกันว่าวัดแจ้งนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าตากสิน ท่านทรงเสร็จจากการศึก แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดีนั่นเอง ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงบูรณะวัดในกาลต่อมา จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบูรณะปฏิสังขรสร้างถาวรวัตถุอีกมากมาย และได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” ครับ วัดจะสวยขนาดไหนตามเข้ามาชมได้เลยครับ
 

วัดอรุณโดดเด่นด้วยปรางค์ประธานที่ตั้งเป็นสง่าอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นจุดที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับปรางค์ประธานนี้มีความหมายโดยนัยคือเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุตามคติจักรวาลโบราณ 

 

30629746 962416593925749 6775662877714939904 N

บริเวณเดียวกันท่านจะเห็น ปรางค์ทิศ มีลักษณะเป็นปรางค์องค์เล็กก่ออิฐถือปูนเคลือบด้วยกระเบื้องสีเช่นเดียวกับปรางค์ประธาน โดยตั้งอยู่ตามทิศเหนือ ใต้ ตะวันออกและตะวันตก เปรียบเสมือนทวีปทั้งสี่ตามคติจักรวาลโบราณ

 

30595132 962416700592405 2142356487840727040 N

ยักษ์แบกบริเวณฐานของปรางค์ประธานและปรางค์ทิศ 

 

30698175 962417090592366 3619229461276262400 N

ยักษ์แบกบริเวณฐานของปรางค์ประธานและปรางค์ทิศ 

 

30697837 962416943925714 7087173827741876224 N

มณฑปทิศ

 

30697588 962417113925697 4305400085094596608 N

ถัดมาจากปรางค์ทิศนั่นก็คือ มณฑปทิศ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บริเวณฐานชั้นที่ 2 ของปรางค์ประธานและอยู่ระหว่างปรางค์ทิศ ภายในมณฑปทิศแต่ละด้านจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางค์ต่างๆ ได้แก่ ทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปปางค์ประสูติ ทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางค์ปฐมเทศนา ทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางค์ตรัสรู้ และทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางค์ปรินิพพาน

 

30582061 962416730592402 1756333872477372416 N

บริเวณฐานของมณฑปทิศจะมีรูปคนถรรพ์แบก

 

30594309 962416800592395 4384547471842344960 N

อับเฉา เปรียบเสมือนทวารบาลที่อยู่ตามจุดต่างๆที่สำคัญของวัด

 

30594250 962416960592379 2848287646302601216 N

และในบริเวณปรางค์ประธานนั้นจะมีมุมสวยๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ แต่อย่าลืมว่าบริเวณนี้คือวัดสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ด้วยนะจ๊ะ

 

30581560 962417177259024 5404435800429428736 N

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหาร วัดอรุณราชวราราม

 

30624615 962417130592362 5804858105401442304 N30652656 962417030592372 5420885542352977920 N

มณฑปทิศ ( ซ้าย ) ปรางค์ประธาน ( ขวา )

 

30657280 962417013925707 7656423982790344704 N

บริเวณซุ้มในปรางค์ทิศจะมี ซุ้มของพระกัลกี ซึ่งเป็นอวตารชาติสุดท้ายของพระนารายณ์ ตามความเชื่อ

 

 

 

 

 
 

แผนที่

ที่อยู่

34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10600

เบอร์โทรติดต่อ

02 891 2185
 

เที่ยววัดทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยธรรมะ

เลขที่ 291/69 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

e-mail : papaiwatofficial@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งภาพและข้อความเนื้อหาทุกส่วนในเว็บไซต์ www.papaiwat.com

ห้ามคัดลอกไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

facebook
twitter
instagram