Review พาไปวัด

  • วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเชิงท่า
วัดเชิงท่า
 
659
            พาไปวัด จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ชื่อบอกอยู่แล้วว่าต้องอยู่ริมท่าน้ำ ซึ่งวัดเชิงท่านั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้าง  ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานว่าเมื่อครั้งเจ้าพระยาโกษาปานเป็นราชทูต เมื่อครั้งกลับจากประเทศฝรั่งเศส ได้มาปฏิสังขรณ์วัดนี้และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโกษาวาส จุดเด่นของวัดเชิงท่านั้น คือภายในบริเวณวัดมีงานศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายที่งดงาม  ที่ศาลาการเปรียญ ซึ่งสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและหาดูได้ยากยิ่ง ซึ่งปัจจุบันพื้นไม้บนศาลาการเปรียญนั้นได้ชำรุดลงหลังจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ทำให้เวลาเราเดินบนศาลาจะมีเสียงของไม้ดังขึ้น ดังนั้นหากใครมาเที่ยวที่วัดเชิงท่าแล้วขึ้นไปที่ศาลาการเปรียญหลังเก่า ก็ขอให้เดินเบาๆ ห้ามวิ่ง ห้ามลงส้นเท้าโดยเด็ดขาด เพื่อรักษาศาลานี้ไว้ให้คงสภาพอยู่ได้นะคะ  วัดเชิงท่านั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ มีความสวยงามที่หลากหลายยุคสมัย บอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี เพื่อนๆท่านใดว่างๆก็มาทำบุญกันนะคะ อนุโมทนาค่ะ
 
 
 
 
2
 
 
3    4
 
 
5
 
 
7
 
 
8    11
 
 
13
 
 
10
 
 
20
 
 
14   16
 
 
15   17
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
32

แผนที่

ที่อยู่

วัดเชิงท่า

เบอร์โทรติดต่อ

0 3532 8030, 0 3532 8031
 

เที่ยววัดทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยธรรมะ

เลขที่ 291/69 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

e-mail : papaiwatofficial@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งภาพและข้อความเนื้อหาทุกส่วนในเว็บไซต์ www.papaiwat.com

ห้ามคัดลอกไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

facebook
twitter
instagram