คติธรรม/เกร็ดความรู้

ความโกรธย่อมระงับได้ด้วยการไม่โกรธ
 
425

ความโกรธทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมสร้างแต่ความทุกข์ใจให้แก่เรา หากเราพึ่งระลึกกับตนเองไว้เสมอว่า ความโกรธย่อมระงับได้ด้วยการไม่โกรธ นั่นก็จะส่งผลดีต่อเราทั้งสิ้น

พาไปวัดขอน้อมนำธรรมมะดีๆ จากพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์

 

เที่ยววัดทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยธรรมะ

เลขที่ 291/69 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

e-mail : papaiwatofficial@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งภาพและข้อความเนื้อหาทุกส่วนในเว็บไซต์ www.papaiwat.com

ห้ามคัดลอกไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

facebook
twitter
instagram