พาไปวัด พาไปเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดในประเทศไทย

  • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

  • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
772

เมื่อมาถึงจังหวัดพิษณุโลก เมืองสองแควแล้วถ้าไม่มากราบหลวงพ่อพระพุทธชินราช ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสองแคว ....

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวพิษณุโลกเรียกว่า วัดใหญ่ ที่เรียกว่าวัดใหญ่นั้น เพราะชาวพิษณุโลกนิยมเรียกหลวงพ่อพระพุทธชินราชว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธชินราชนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย
 

บริเวณหน้าวิหารพระพุทธชินราช

 

30652594 963290553838353 9083434748151332864 N

เบื้องหน้าวิหารพระพุทธชินราช เราสามารถเห็นความงดงามของพุทธลักษณะได้เพียงยืนหน้าวิหาร

 

30656510 963290723838336 1202819335140147200 N

เวลาเปิด - ปิดของวิหารพระพุทธชินราช

 

30714422 963290750505000 3551140580228595712 N

คาถาบูชาพระพุทธชินราช เพื่อเพิ่มความสิริมงคล

 

30652480 963290250505050 7555653999802712064 N

พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลกและเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย

 

30688536 963290333838375 834931914241474560 N

ถัดมาคือวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน ด้านนี้คือหน้าบัณของวิหาร

 

30688385 963290360505039 2079929498970619904 N

บริเวณกลางพระวิหารมีหีบปางพระเจ้าเข้านิพพาน

 

30688196 963290380505037 3925666096421535744 N

รอบแท่นมีปัญจวัคคีย์ กำลังแสดงความทุกข์อาลัยพระองค์

 

30698169 963290443838364 4078623647202279424 N

หลวงพ่อดำ

 

30688979 963290487171693 7953199101888167936 N

พระศรีศาสดา เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินราช ปัจจุบันได้ถูกอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่ ณ มุขหน้าวิหารพระศาสดาคู่กับพระพุทธไสยา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนครกรุงเทพมหานครส่วนที่อยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนี้เป็นองค์จำลอง

 

30653336 963290890504986 8340102078173020160 N

 พระพุทธชินสีห์ เป็นพระที่สร้างในคราวเดียวกับพระพุทธชินราช ปัจจุบันองค์จริงได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนที่อยู่ที่นี่นั้นเป็นองค์จำลอง 

 

30688785 963290690505006 5343022127488434176 N

พระพุทธรูปบริเวณระเบียงคด ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างวิหารพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา

 

30652839 963290847171657 4794405648164978688 N

รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา สมเด็จพระเอกาทศรศ

 

30707630 963290283838380 8725181548782944256 N

พระปรางค์องค์กลาง ในช่วงงานประจำปีวัดใหญ่จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามภายในพระปรางค์ ซึ่งภายในมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

30729903 963290647171677 8178774967572234240 N

อีกหนึ่งจุดสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญ ไหว้พระ

 

30698055 963290580505017 2689988156933013504 N

อุปกรณต่างๆสามารถร่วมทำบุญตามศรัทธากับทางวัด

 

30697775 963290603838348 1035099084114886656 N

กราบไหว้ขอพรก่อนเดินทางกลับ 

 

 

แผนที่

ที่อยู่

92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรติดต่อ

055 258 966
 

เที่ยววัดทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยธรรมะ

เลขที่ 291/69 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

e-mail : papaiwatofficial@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งภาพและข้อความเนื้อหาทุกส่วนในเว็บไซต์ www.papaiwat.com

ห้ามคัดลอกไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

facebook
twitter
instagram