พาไปวัด พาไปเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดในประเทศไทย

อยุธยาเมืองเก่า มีเสน่ห์ชวนให้มาสัมผัส และค้นหาตามรอยประวัติศาสตร์ในมุมมองที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน
วัดกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นสิ่งที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน เมื่อเข้ามาในวัดแล้วจิตใจย่อมเกิดความสงบ และมีจิตอันเป็นกุศล คิดแต่สิ่งที่ดีซึ่งนำไปสู่การกระทำในสิ่งที่ดีตามมาวันนี้พาไปวัด.com เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวและทำบุญกันที่วัดใกล
วัดนครหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง โดยมีทั้งหมด 3 ชั้น โดยตัววัดนครหลวงจะตั้งอยู่ด้านบนชั้นที่ 3 ของปราสาทนครหลวง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้าง ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานว่าเมื่อครั้งเจ้าพระยาโกษาปานเป็นราชทูต เมื่อครั้งกลับจากประเทศฝรั่งเศส ได้มาปฏิสังขรณ์วัดนี้และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโกษาวาส จุดเด่นของวัดเ
เป็นวัดที่พระบรมมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดที่มีความสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังที่ได้ถูกกล่าวถึงในพระราชพงศาวดาร ว่าพระภิกษุสงฆ์ของวัดประดู่ 8 รูป ได้ให้การช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น หลบหนีจากการก่อกบฏของพวกญี่ปุ่นที่หมายปลงพระชนม์ชีพ อีกทั้งวัดประดู่ทรงธ
วัดตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า "วัดพระเมรุราชการาม" สำหรับประวัตินั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใด เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย เพราะพม่าได้ไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่วัดนี้ ดังนั้นสภาพของวัด
วัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพที่ดีที่สุด ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -14 ช่วงอาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด เจดีย์พระบรมธาตุไชยานี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นดวงตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดโพธิสมภรณ์ สร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยภายในมีสิ่งที่สำคัญได้แก่ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ สร้างขึ้นในปี 2550 เป็นปูชนียสถานสำคัญ ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร เป็นต้น
[12  >>  
Logo Footer 1

เที่ยววัดทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยธรรมะ

เลขที่ 291/69 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

e-mail : papaiwatofficial@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งภาพและข้อความเนื้อหาทุกส่วนในเว็บไซต์ www.papaiwat.com

ห้ามคัดลอกไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

facebook
twitter
instagram